Strafrecht

-Wat gebeurt er als ik word verdacht van een strafbaar feit?

-Wanneer krijg ik een strafblad?

-Moet ik als getuige van een strafbaar feit een getuigenverklaring afleggen?

-Ik ben gedagvaard voor de politierechter

In strafzaken is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium advies in te winnen. U kunt dan ook altijd contact opnemen met Advocatenkantoor Vlasmarkt 28 om met de advocaat de mogelijkheden voor de behartiging van uw belangen te bekijken.

Sociaal zekerheidsrecht

-Ik ben het niet eens met een hersteldverklaring?

-Ik krijg ten onrechte een korting op mijn bijstandsuitkering

-Mijn aanvraag WW- is geweigerd

-Ik wil in beroep tegen een afwijzing van mijn bezwaarschrift

Slechts een handjevol advocaten heeft nog een specialisatie op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht, zoals de WAO, WIA, Wajong, WW, Ziektewet en Wet Werk en Bijstand. Advocatenkantoor Vlasmarkt 28 verleent van oudsher rechtshulp aan uitkeringsgerechtigden en biedt betaalbare hulp, zowel voor informatie en advies omtrent wet- en regelgeving als ook voor het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

Psychiatrisch patiënten-recht

-Mag ik tegen mijn wil worden opgenomen?

-Kan ik gedwongen worden tot medicijngebruik?

-Ik wil een klacht indienen over mijn behandeling

-Moet een voortzetting van de opname door de rechter worden getoetst?

De Wet bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) maakt het mogelijk om mensen tegen hun wil op te nemen of opgenomen te houden in een psychiatrisch ziekenhuis, een verpleeghuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Dit is een zeer vergaand ingrijpen van de overheid in het persoonlijke leven van een burger. Een beperkt aantal advocaten verleent rechtsbijstand aan psychiatrische patiënten. Ons kantoor is een van de kantoren binnen Zeeland die meedraaien in het BOPZ-piket. Daar gedwongen opnames niet kunnen worden gepland en ook in het weekend plaats kunnen vinden, hebben de BOPZ-advocaten volgens een rooster piketdienst. Een burger tegen wie zo’n maatregel wordt genomen krijgt automatisch een advocaat toegewezen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Bent u van mening dat uw rechten als patiënt worden geschonden, neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak

Huurrecht particulieren

-Is er huurbescherming bij een huurcontract voor bepaalde tijd?

-Mag de verhuurder samenwoning weigeren?

-Wanneer kan ik medehuurder worden?

-Heb ik huurbescherming bij huur van kantoorruimte?

Advocatenkantoor Vlasmarkt 28 verleent met name rechtshulp aan huurders van woonruimte en bedrijfsruimte. Heeft u vragen of problemen met de opzegging van een huurovereenkomst, huurschulden, achterstallig onderhoud, huurprijswijziging etc.? Neem dan geheel vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak.

Consumentenrecht

-Ben ik gebonden aan een colportageovereenkomst?

-Wanneer mag ik een koopovereenkomst ontbinden?

-Heb ik recht op garantie?

-Zijn algemene voorwaarden altijd geldig?

Problemen bij een consumentenkoop, de toepasselijkheid van algemene voorwaarden (“kleine lettertjes”), garantie e.d. zijn veel voorkomende kwesties in de dagelijkse praktijk. Consumenten kunnen zich bij klachten wenden tot de rechter. Een procedure is echter kostbaar en tijdrovend. Vaak biedt een procedure bij een onafhankelijke geschillencommissie een alternatief. Gelukkig kunnen veel problemen worden opgelost met het geven van informatie en advies of met het schrijven van een goede brief.