Vaste tarieven

In overleg met u kan ook een vast tarief voor uw zaak worden afgesproken. Wilt u vooraf zekerheid over de kosten en leent uw zaak zich voor een vast tarief, dan kunnen wij in een gratis intakegesprek voor u een inschatting maken.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en kosten derden (deurwaarderskosten, griffierechten, uittrekselkosten).  In geval van meerdere procedures geldt het vaste tarief per procedure. Een proceskostenveroordeling in uw voordeel wordt in mindering gebracht op het door u te betalen  tarief.

Twijfelt u of uw zaak kans van slagen heeft en/of wilt u meer informatie over de kosten van een advocaat, neem dan contact met ons op voor een gratis oriënterend gesprek van ongeveer een half uur.  Geheel vrijblijvend! Gedurende dit gesprek legt u uw kwestie voor aan de advocaat, die vervolgens de mogelijke vervolgstappen met u zal bespreken.

Hieronder vindt u per rechtsgebied onze vaste tarieven. Ook voor anderssoortige zaken is een vast tarief bespreekbaar!

ARBEIDSRECHT

BEEINDIGINGSOVEREENKOMST (advies/correspondentie) €295,-

 • intakegesprek
 • beoordeling en onderzoek
 • correspondentie werkgever (indien nodig)

ARBEIDSOVEREENKOMST  (advies) €495,-

 • Intakegesprek
 • beoordeling arbeidsovereenkomst
 • advies

LOONVORDENING (advies) €495,-

 • Intakegesprek
 • beoordeling/berekeningen
 • advies

LOONVORDENING (procedure) €795,-

 • intakegesprek
 • opstellen processtukken
 • bijwonen zitting
 • extra zitting €295,-

ONTSLAG OP STAANDE VOET (advies/correspondentie) €495,-

 • intakegesprek
 • beoordeling ontslag op staande voet
 • advies

ONTSLAG OP STAANDE VOET (procedure) €995,-

 • intakegesprek
 • opstellen processtukken
 • bijwonen zitting
 • extra zitting: €295,-

ONTSLAGVERGOEDING (advies) €295,-

 • intakegesprek
 • beoordeling en berekening ontslagvergoeding
 • advies

OPSTELLEN BEËINDIGINGSOVEREENKOMST €295,-

 • intakegesprek
 • opstellen overeenkomst

VERWEER ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST €795,-

 • intakegesprek
 • dossieronderzoek
 • opstellen verweerschrift
 • bijwonen zitting
 • extra zitting: €295,-

UWV VERWEERSCHRIFT €495,-

 • intakegesprek
 • beoordeling dossier/stukken
 • opstellen verweerschrift
 • opstellen verweerschrift (2e ronde)

UITKERINGSRECHT

BEZWAARSCHRIFT ZW €895,-

 • intakegesprek
 • bestudering dossier
 • bijwonen zitting
 • extra zitting €295,-

BEZWAARSCHRIFT WIA €795,-

 • intakegesprek
 • bestudering dossier
 • bijwonen zitting
 • extra zitting €295,-

BEZWAARSCHRIFT WW €695,-

 • intakegesprek
 • bestudering dossier
 • bijwonen zitting
 • extra zitting €295,-

BEZWAARSCHRIFT OVERIGE UITKERINGEN €695,-

 • intakegesprek
 • bestudering dossier
 • bijwonen zitting
 • extra zitting €295,-

BEROEPSPROCEDURE/HOGERE BEROEPSPROCEDURE €895,-

 • intakegesprek
 • bestudering dossier
 • bijwonen zitting
 • extra zitting: €295,-

STRAFRECHT

ZITTING KANTONRECHTER €595,-

 • intakegesprek
 • bestudering dossier
 • bijwonen zitting

OM ZITTING (rijden onder invloed) €595,-

 • intakegesprek
 • bestudering dossier
 • bijwonen OM-zitting

ZITTING POLITIERECHTER €695,-

 • intakegesprek
 • bestudering dossier
 • bijwonen zitting
 • extra zitting: €295,-

ZITTING MEERVOUDIGE STRAFKAMER €995,-

 • intakegesprek
 • bestudering dossier
 • bijwonen zitting
 • extra zitting : €295,-

VORDERING BENADEELDE PARTIJ €595,-

 • intakegesprek
 • bestudering dossier
 • bijwonen zitting
 • extra zitting: €295,-