Tarieven

Rechtsbijstand dient voor een ieder toegankelijk en betaalbaar te blijven.  Advocatenkantoor Vlasmarkt28 stemt haar vergoeding daarom zoveel mogelijk af op uw situatie. Voor on- en minvermogenden wordt een “toevoeging” aangevraagd. In dat geval neemt de overheid een deel van de kosten, afhankelijk van uw inkomen, voor haar rekening. Ook in het geval u verzekerd bent voor de kosten van rechtsbijstand, kunnen wij u vaak bijstaan zonder dat daar voor u kosten aan verbonden zijn. Via deze link kunt zelf nagaan of u in aanmerking komt voor een toevoeging.

Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging dan geldt een uurtarief. Om rechtshulp toegankelijk te houden hanteren wij scherpe tarieven. Advocatenkantoor Vlasmarkt28 brengt boven op het uurtarief geen kantoorkosten in rekening. Ons uurtarief bedraagt € 150,00 exclusief BTW (€181,50 inclusief BTW).

In overleg met u kan ook een vast tarief voor uw zaak worden afgesproken!   Wilt u vooraf zekerheid over de kosten en leent uw zaak zich voor een vast tarief, dan kunnen wij in een gratis intakegesprek voor u een inschatting maken.