Wij geven om uw privacy, en zijn transparant over het gebruik van data die wij verzamelen. Wij gebruiken cookies om onze website te beveiligen en om de bezoekerservaring te verbeteren.

Van ons cookiebeleid kunt u hier kennisnemen.

Pagina’s op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Beveiliging

Onze website draait op de meest up-to-date versie van WordPress, en wordt gehost met moderne technieken. Gegevens worden alleen versleuteld verzonden over https. Om de website veilig te houden en hackers geen toegang te geven tot onze website wordt Wordfence gebruikt.

Privacyverklaring

Hieronder volgt de privacyverklaring van Advocatenkantoor Vlasmarkt28, gevestigd aan de Londensekaai 3 (4331 JG) Middelburg, KvK 65462114, waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens van u worden verzameld, voor welk doel en hoe daarmee wordt omgegaan.

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend aangewend voor de in deze verklaring omschreven doeleinden. Tevens worden de benodigde maatregelen genomen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen volgens de huidige wettelijke eisen.

Wat wordt bedoeld met persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee personen identificeerbaar zijn of geïdentificeerd kunnen worden. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan NAW-gegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten en de personen of organisaties waarmee zij in aanraking zijn gekomen.  Het gaat hierbij – afhankelijk van het dossier en het rechtsgebied – om de onderstaande persoonsgegevens:

Gewone persoonsgegevens

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Iban

Bijzondere persoonsgegevens
BSN nummer

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening, worden meerdere persoonsgegevens verzameld en verwerkt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer(s), adres, bankrekeningnummer, KvK nummer. U kunt deze gegevens op elk gewenst moment opvragen en desgewenst laten aanpassen.

Gewone persoonsgegevens zullen wij gebruiken om:
– informatie te kunnen toesturen in het kader van onze dienstverlening;
– een toevoeging voor u aan te vragen;
– facturen te kunnen toesturen.

Voor het kunnen verlenen van onze diensten moeten wij ook uw identiteit kunnen vaststellen. Volgens onze gedragsregels zijn we verplicht om te controleren of wij geen tegenstrijdig belang dienen als wij u bijstaan. Verder moeten wij uw identiteit vaststellen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Wij zullen u daarom vragen om u te identificeren en vastleggen dat u zich geïdentificeerd hebt.

Daarnaast kan het voorkomen dat wij in het kader van onze dienstverlening  bijzondere persoonsgegevens van u verwerken. Daarmee worden wij bekend door u of door de (advocaat van de) wederpartij.

Minderjarigen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij wij toestemming hebben van hun ouders of voogd of dit voortvloeit uit het kader van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld in een echtscheidingszaak kan het voorkomen dat wij bekend worden met gegevens van minderjarigen. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming of noodzaak persoonlijke gegevens hebben verzameld over uw (minderjarige) kind, neem dan contact met ons op via advocaten@vlasmarkt28.nl.

Met wie worden uw persoonsgegevens mogelijk gedeeld?

In het kader van onze dienstverlening zullen uw persoonsgegevens worden verstuurd naar verschillende instanties, variërende van uw wederpartij, de advocaat van uw wederpartij tot rechtbanken. Voor het overige zullen uw persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij verkrijgen persoonsgegevens per e-mail, telefoon of tijdens gesprekken. De persoonsgegevens worden verkregen van u, de advocaat van de wederpartij of een instantie  of organisatiewaar u mee te maken heeft. Afhankelijk van het rechtsgebied waarin wij u bijstaan, kunnen die instanties of organisaties bijvoorbeeld gemeentes zijn, het Openbaar Ministerie, de politie of gerechtelijke instanties.


Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het vragen om correctie of verwijdering daarvan, en het aantekenen van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een verzoek doen om uw persoonsgegevens over te laten dragen. Daarnaast hebt u soms het recht om ‘vergeten’ te worden, uw gegevens te laten aanvullen of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens  Advocatenkantoor Vlasmarkt28 van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Uw verzoek wordt binnen vier weken behandeld.

Blijkt dat u van uw overige rechten gebruik wilt maken? Dan kunt u een aanvullend schriftelijk verzoek indienen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

AdvocatenkantoornVlasmarkt28
Postbus 326
4330 AH Middelburg

U kunt altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking en de overdracht van uw persoonlijke gegevens indien u er niet samen met ons uitkomt.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Indien u een klacht bij ons of de Autoriteit Persoonsgegevens wilt indienen, vermeld dan de volgende gegevens:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw handtekening;
  • de datum;

een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Zaakdossiers worden in principe vijf jaar bewaard na het afsluiten van het dossier en financiële gegevens zeven jaar. Soms zal een zaakdossier twintig jaar worden bewaard in verband met onze beroepsaansprakelijkheid.

Kan deze verklaring worden gewijzigd?

Advocatenkantoor Vlasmarkt28 behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring dan kunt u zich daarvoor richten tot advocaten@vlasmarkt28.nl.